24 Maart 1941.

Korte ledenvergadering. Aanwezig 13 stemgerechtigde leden.

Bespreking om het lid Nauta wegens wanbetaling contributie te royeren.

Na toelichting van den Voorzitter en Penningmeester wordt met algemeene stemmen besloten Nauta met ingang van 24 Maart als lid te royeren. De secretaris wordt opgedragen om dit schriftelijk aan Nauta mede te delen.

Sluiting.

De Secretaris
NagtegaalVerslag 28-4-1941

Simultaan-séance gegeven door den Heer de Feijter te Deventer. Gespeeld werd aan 19 borden. 18 verloren en 1 behaalde remis, zoodat den Heer de Feijter een buitengewoon gunstig uitslag had.


Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 29 oktober 2011.