Korte Ledenvergadering
op Maandag 2 November 1942

Op verzoek van den Voorzitter, den Heer Schaap, die verhinderd is wegens patrouilledienst voor de Duitsche Weermacht, behandelt de Secretaris, de Heer Kerssemakers, met de 12 aanwezige leden - t.w. de Heeren Elfrink, Dommerholt, Booij, van Heerde, Wisboom, Uijtenbroek, de Haas, Wemerman, Velders, Companjen en Dekkers een schrijven d.d. 2 Nov. 1942 van den Heer C.J. de Feijter, die als wedstrijdleider is aangesteld voor de competitie 1942/43 in de Afd. Gelderland - Overijssel van den Ned. Schaakbond.

De Heer de Feijter noodigt in genoemd schrijven onze club uit aan deze competitie mede te doen, welke zal worden gehouden tusschen
a) Twellosche Schaakclub
b) Schaakvereeniging Caissa, Zutfen
c) Zutfensche Schaakvereeniging, Zutfen
d) Deventer Schaakgenootschap Pallas, Deventer

In deze competitie zal Twello uitkomen in de II Klasse, in één enkele ronde te spelen:
thuis tegen Pallas II
uit tegen Z.S.C. II
thuis tegen Caissa II


C.J. de Feijter.

De vergadering besluit aan genoemde competitie deel te nemen en wijst - overeenkomstig het verzoek van den Heer de Feijter - de volgende deelnemers aan, die als Twello I zullen uitkomen:
no 1. B.J. Elfrink   no 5. J. Nagtegaal
no 2. D.J. Dommerholt  no 6. H.J.F. Wisboom
no 3. D. Booij     no 7. L.C.M. Dekkers
no 4. H.J. van Heerde  no 8. B. Uijtenbroek

Reserves:
    no 1. H.J. Wemerman
    no 2. H.J. Beekman
    no 3. K. Companjen
    no 4. A.G. de Haas
De eerste thuiswedstrijd van Twello I is bepaald op Zaterdagmiddag 21 Nov. 1942. Aangezien voor dezen datum de zaal reeds aan een andere vereeniging is verhuurd, wordt voorgesteld den wedstrijdleider te verzoeken, deze wedstrijd tegen Pallas II te Deventer te spelen.


Kerssemakers


Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 29 oktober 2011.