Bestuursvergadering op Zondag 17 Juni 1945 ten huize van den Secretaris.

Besloten wordt over te gaan tot royeering van het lid Wisboom indien hij - als gevolg van zijn interneering - mocht worden veroordeeld. Dit royement kan òf van de vereeniging, resp. één der leden, òf van het bestuur uitgaan.

Indien de heer Wisboom als lid mocht terugkeeren, zullen de drie bestuursleden zoowel hun functie als hun lidmaatschap neerleggen, aangezien de heer Wisboom tijdens de bezetting politiek op zijn minst twijfelachtig is geweest.


Kerssemakers


Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 6 november 2011.