Bespreking met de leden ter speelavond van 18 Juni 1945.

Het Bestuur doet de leden weten, dat het naar zijn meening - nu de heer Wisboom is geïnterneerd - eenerzijds onbillijk is contributie van hem te heffen, omdat hij nu niet kan spelen, terwijl anderzijds het Bestuur niet de verantwoordelijkheid op zich wil nemen, dat de contributie zou worden betaald, terwijl geïnterneerden niet over hun vermogensdeelen kunnen beschikken.

De heer Wemerman is het hiermede niet eens. Bij schriftelijke stemming of de contributie van Wisboom al dan niet geïnd zal worden, besluiten de aanwezigen met 8 tegen 7 stemmen en 1 blanco, de contributie wel te innen.

Het candidaat lid Nijhof wordt bij schriftelijke stemming met 13 tegen 3 toegelaten.

De heer Nagtegaal bedankt als lid wegens drukke werkzaamheden.


Kerssemakers


Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 6 november 2011.