JAARVERSLAG 1947
VAN DE
TWELLO'SCHE SCHAAKCLUB.

De belangrijkste feiten uit het afgelopen jaar, die in dit verslag zeker gememoreerd dienen te worden zijn de OSBO-competities en de Club-competities.
Zij vinden achtereenvolgens een korte bespreking.

OSBO-competities.
Seizoen 1946/47. In 1946 waren hiervan reeds gespeeld 4 wedstrijden, te weten op:
30.9.46 V.D.S. I - Beekbergen, uitslag 6½-3½ voor Twello
16.11.46 Denk en Zet I- Deventer, uitslag 5-5 gelijk
23.11.46 Lochem I, uitslag 8-2 voor Twello
7.12.46 Apeld. Schaakgen. III, uitslag 7½-2½ voor Twello
In 1947 volgden de navolgende competities:
18.1.47 uitwedstrijd tegen Lochem, gespeeld te Zutphen, uitslag 5½-4½ voor Twello
8.2.47 thuiswedstrijd tegen Denk en Zet I, uitslag 6-4
1.3.47 uitwedstrijd tegen Apeld. S.G. III, verloren door Twello 4-6
29-3.47 thuiswedstrijd V.D.S. I te Beekbergen, uitslag 6½-2½ voor Twello

Van deze 8 wedstrijden verloor Twello er dus slechts één en won overigens met uitzondering van één gelijkspel, met klinkende cijfers. Het eindresultaat was, dat Twello en Denk en Zet I volkomen gelijk stonden. Daarom moest op 11.6.47 een beslissings-wedstrijd tegen Denk en Zet worden gespeeld, die weer in een gelijk spel, met stand 4½-4½ eindigde, zodat de zaak nog niet beslist was.


In 1947 werd met het tweede notulenschriftje begonnen!

Ten overstaan van de heer de Feijter werd te Deventer nu tussen een lid van Denk en Zet en Uw Secretaris geloot, waarbij het geluk aan Twello's zijde viel en onze club dus kampioen werd in de 2e klasse C.

Wij hadden nu promotie-wedstrijden te spelen tegen Harderwijk/Ermelo, Nunspeet en Hattem. Hiervan is er slechts één doorgegaan, nl. tegen Hattem op 30-6-47, die door Twello werd gewonnen met 5½-4½. Hiermede achtte, gezien de andere promotie-standen, het gevorderde seizoen en de hoge reiskosten, het OSBO-bestuur het pleit beslist en promoveerde Twello naar de 1e Klasse B, een verdiend succes.

Seizoen 1947/48
Dit is een halve competitie, bestaande uit 5 wedstrijden en ingedeeld als volgt:
27.9.47 (gespeeld 23.9.47) te Brummen tegen Brummens Schaakgenootschap I
18.10.47 gespeeld te Twello tegen Apeld. S.G. II
29.11.47 gespeeld te Dieren tegen De Toren te Spankeren
17.1.48 gespeeld 19.1.48 te Twello tegen Pallas II Deventer
14.2.48 gespeeld te Twello tegen Zutf. S.G. II

Wij hadden, na het prachtige resultaat der vorige competitie reeds allen het gevoel, dat we enigszins boven onze stand waren komen te staan, een gevoel dat helaas waarheid is gebleken. De tot op dit moment gespeelde 4 wedstrijden (er resteert er dus nog maar 1) zijn door ons alle verloren, resp. met 8-2, 7-3, 5½-4½ en 6-4.

Dit zal dus zeker neerkomen op een degradatiewedstrijd, welke zodanig is geregeld, dat de laagstuitkomende in A en B spelen met de hoogstuitkomende van A en B in de Tweede Klasse; het is een halve competitie om 2 plaatsen in de 1e klasse. De speeldata zijn 20.3.48, 10.4.48 en 8.5.48.


Kampioen 2e Klasse C na loting!

Het lopende seizoen is dus zeer onbevredigend, doch laten we de moed niet opgeven (de laatste uitslagen zijn minder erg dan de eerste) en verbeten doorzetten. Ons 10-tal voor dit seizoen is samengesteld als volgt:
B.J. Elfrink      D.J. Dommerholt     reserves
D. Booy        H.J. Beekman       J. Nagtegaal
Dr. J. Nijhof     L. Hissink        L.A. Schaap
A.T. Mulder      A.G. de Haas       H. Nijman
J. Jonker       B.H. Velders
Club-competitie
Deze vorm van vulling der schaakavonden blijkt bij verreweg de meeste leden nog steeds het beste in de smaak te vallen. De regeling zoals die het vorige jaar ter opmaking van de club-competitie rooster, werd gemaakt, bleek niet te voldoen.

De voorzitter nam toen het initiatief tot het indelen van kaarten, uitgereikt aan elk lid, waarop vermeld staan de leden tegen wie men in zijn afdeling moet spelen. Men houdt deze kaart zelve wat betreft de uitslagen bij en kan dan altijd zelve zien, tegen wie men nog heeft te spelen. Een en ander blijkt een practische oplossing der verschillende tot dusverre ondervonden moeilijkheden bij het samenstellen van de club avond roosters te zijn.

Ook de indeling van de leden in 2 groepen, zoals het vorig jaar afgesproken, bleek - voor zover ondergetekende bekend - een verbetering te zijn. De club competitie in 2 afdelingen (A en B) begon op 2.6.47 en was als volgt ingedeeld:

Afdeling A         Afdeling B
de heren          de heren
Elfrink           Nagtegaal
Booy            Schaap
Muller           van Galen
Dommerholt         v.d. Hoogte
J. Jonker          Kerssemakers
Beekman           Companjen
R. Jonker          Nijman
Hissink           Wilke
Velders           v. Heerde
de Haas           Misbeek
Dr. Nijhof         Mengerink
              Aalpoel
              Roeterdink
              Hak
Als wedstrijdleiders traden aanvankelijk op
voor Afdeling A: dhr Velders
voor Afdeling B: dhr Nagtegaal
Deze zomer is nog niet uitgespeeld. In het afgelopen jaar eindigde de clubcompetitie, seizoen 1946/47, op 21.4.47.


Ook Afdeling A lost dit niet zomaar op!
Ledental
In de loop van het jaar bedankten als lid de heren Smeenk, Schröder en R. Nijhof; als nieuwe leden traden toe Mevr. J. van Seuren-van Heerde, alsmede de heren J.G. Hak, J. van Heerde, Dr J. Nijhof en J.W. de Vries, benevens het juniorlid G. Roeterdink Jr. Op 12-1-48 trad toe de heer J.H. Beugeling. We tellen derhalve nu 25 leden plus 1 juniorlid, een vooruitgang bij het vorige jaar van 5 leden.

Jaarvergadering OSBO te Apeldoorn
Deze vergadering op 13.9.47 werd namens de vereniging bijgewoond door de heren Schaap en Muller.

Vriendschappelijke wedstrijd
Op initiatief van de schaakclub "Stokvis" werd op 19-5-47 een vriendschappelijke wedstrijd tegen ons te Twello gespeeld, die door ons werd gewonnen.

Namens het Bestuur moge ik een bijzonder woord van dank uiten jegens ons lid de Haas, die op de hem eigen wijze steeds zo attent voor een versnapering tijdens de OSBO competities zorgde.

Tenslotte schroom ik, aan het einde van dit verslag de gebruikelijke opwekking tot het geregeld bezoeken der clubavonden uit te spreken. Uw secretaris gaf zeker geen voorbeeld, doch hierin had en heeft nog enige tijd medisch advies de hand. Ik zou derhalve zoo willen eindigen met U allen op het hart te drukken juist niet te doen als hij en dus: trouw te komen!


Kerssemakers


Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 12 november 2011.