Korte notulen van de vergadering van de T.S.C.
gehouden op 14 Juni 1956

De heer B.H. Velders opent de vergadering.

In verband met de toeneming van het aantal leden der schaakclub wordt besloten ingaande 1 september 1956 weer toe te treden tot de O.S.B.O.

Het bestuur trad en bloc af.
Na de gehouden stemming bleek het volgende:
Gekozen werden de heren Velders, Boog en Dijkhuis.
Onderling werden de functies verdeeld:
de heer Velders, voorzitter
de heer Boog, penningmeester
de heer Dijkhuis, secretaris.

Voor de wintercompetitie zal worden gespeeld in twee groepen.

Hierna sluiting.


voorz. Velders
secr. Dijkhuis


Noot: van 1953 tot 1956 zijn er geen notulen gemaakt en mogelijk zijn er ook geen jaarvergaderingen geweest. Wel is er een jaarverslag(je) over deze jaren. In juni 1956 trad een nieuw bestuur aan. Aangenomen wordt dat vlak daarvoor het oude bestuur (uit teleurstelling over het geringe aantal leden en slechte opkomst) is afgetreden.

Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 23 november 2011.