Jaarverslag over de jaren 1953 t/m 1956.

Het is wel een gek idee, dat de leden van onze club een verslag horen over enkele jaren, doch dit is aan de omstandigheden te wijten.

Het laatste verslag is geweest over 1952. In dat jaar telden we 16 leden, doch toen begon de misère. Het ledental holde achteruit. Een tiental was niet meer samen te stellen. Uit de O.S.B.O. waren we reeds getreden. Alle feiten zijn niet meer te vermelden, doch er waren klubavonden, dat niet meer dan 4 à 5 leden aanwezig waren. Doch de kern bleef en dat was het voornaamste.

In het jaar 1955 kwam er een opleving, die zich tot op heden nog voortzet. Het aantal leden bedraagt momenteel 16, daarnaast hebben we nog 3 jeugdleden. Zolang de jeugd er nog is, heeft de vereniging nog toekomst.

Een zeer belangrijk feit was de toetreding tot de O.S.B.O. We komen uit in de 3e klasse. De wedstrijden tegen Helios III en Dev. Schaak Gen. IV werden gewonnen.

De opkomst op de clubavond is verblijdend. De competitie, verdeeld in groep A en B, verloopt uitstekend.

Het bestuur ziet er als volgt uit:
B.H. Velders, voorz.
S. Boog, penn.
J. Dijkhuis, secr.

Verdere bijzonderheden vallen niet te melden.

Dit is, na vele jaren, weer eens een verslag waarin niet de somberheid overheerst, doch een optimistisch geluid. Moge onze klub verder uitgroeien tot een klub die er zijn mag en waar de vriendschappelijkheid en de sportiviteit hoogtij vieren.


Dijkhuis


Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 23 november 2011.