Jaarverslag 1957.

Het jaar 1957 is over het algemeen een zeer bevredigend jaar geweest. Na een periode (1953-56) van net met het hoofd boven water blijven, kwam er gelukkig een kentering ten goede. Het begon reeds in 1956. Het aantal leden was op 1 Januari 1957: 16. Een lid, dhr Vens (o.i.d., niet goed leesbaar, red.) trok zich terug, doch op 31 dec. 1957 was het aantal leden weer 16, door toetreding van dhr Vogel. Het aantal junioren bedroeg aanvankelijk 4. De gebroeders Goldenbeld moesten om studie redenen zich (hopelijk voorlopig) terug trekken, zodat wij het jaar 1957 afsloten met 2 junioren.

Het tiental startte in de O.S.B.O.-competitie in de 3e klasse. Het begin was goed. Tenslotte ging het tussen Lochem - onze klub. Het was een enerverende strijd. Uiteindelijk ging Lochem met de buit strijken en met het kampioenschap. De O.S.B.O.-competitie 1957/58 ging in september weer van start. Alle in 1957 gespeelde wedstrijden werden gewonnen. Er zit dus iets in. De rest komt in verslag 1958.

Het bezoek aan de clubavonden is goed te noemen. Het gemiddelde bezoek is niet opgenomen, doch om een percentage te noemen lijkt het verantwoord, 60 à 70%, uitgezonderd de zomermaanden, dan speelt het zomerweer en misschien de tuin ons parten.

Het bestuur bleef hetzelfde. De voorzitter dhr Velders werd herkozen.


Noot: volgens de notulen van 1957 werd de secretaris herkozen!Wie weet, of kan lezen, welke naam vooraan de derde regel van onder staat?


De wintercompetitie 1956/1957 had een vlot verloop en werd door de meeste leden uitgespeeld. De zomercompetitie blijft steeds een zorgenkind, doordat er vele leden om de een of andere reden niet aanwezig zijn. In sept. 1957 werd weer een begin gemaakt met de wintercompetitie. In tegenstelling met het vorig jaar werden de junioren-leden in groep B ingedeeld. Ook deze competitie verloopt vlot.

In 1957 werd een massakamp georganiseerd tussen de gemeenten Brummen en Voorst. De Brummenaren wonnen dit duel met grote voorsprong. De juiste uitslag is mij niet meer bekend. Het is misschien ook beter dit voor het nageslacht niet vast te leggen.


Noot: onderstaande was doorgestreept in het verslag.

De heren Boog en Vogel deden mee aan de wedstrijden om de Brummense Courantbeker. De heer Delsing kon helaas zijn beker niet verdedigen wegens ziekte van zijn vrouw. We hadden eerlijk gezegd meer verwacht van de andere leden.


Met de hoop dat het onze club even goed, meer nog beter, mag gaan in het komende jaar, besluit ik dit verslag.


BH Velders, voorz.
Dijkhuis, secr.


Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 23 november 2011.