Twello 19-2 '59.

Jaarverslag over het jaar 1958.

Het jaar 1958 heeft enkele hoogtepunten gehad, maar het geheel geeft een rustig beeld.

Het leden peil is wat de senioren betreft constant. Het heeft geschommeld van 17 naar 16. Jammer is het dat het junioren aantal is teruggelopen van 3 tot 1. Van het aanvankelijke aantal 6 hebben wij er dus maar 1 overgehouden. Het is niet veel, maar toch zijn wij er tevreden mee, want door de junioren zal de schaakklub zeker hoger komen.

De opkomst van de leden op de klubavonden mag op circa 50 à 60% geschat worden, wat in het algemeen als goed aangemerkt wordt, maar gezien het geringe leden aantal hóger had moeten liggen. Het is wel beter dan in vorige jaren, wat vooral te danken is aan het goed functioneren van de klub- en bekercompetitie. Het beschikbaar stellen van enkele kleine prijsjes voor de klubcompetitie is een goede geste gebleken.

Zeer verheugend is de belangstelling van enkele leden voor toernooien en hun niet geringe prestaties. Ook groeit de belangstelling voor streektoernooien, zoals de Brummense Courant bekerwedstrijden en het Deventer Kampioenschap. Vooral het resultaat van onze topspelers in de massakamp Gem. Voorst - Gem. Brummen mag worden genoemd.

Het past hier zeker de heren H.J. Wisboom en A.G. de Haas te danken voor het gratis meenemen van onze leden naar de streektoernooien en de osbo wedstrijden. Zonder hun offers zou de schaakklub financieel door bloeden.

De Osbo-kompetitie heeft sukses opgeleverd door een eerste plaats in de derde klasse, maar in de promotie wedstrijd werd ons tiental door Doetinghem Winterswijk II in een zeer prettige en sportieve wedstrijd verslagen.


Over de opkomst is men tevreden!


Aan de sekretaris van de Osbo werd een brief geschreven over de kompetitie indeling van de Osbo. Het verzoek om ons tiental bij niet meer dan één Helios tiental in te delen werd ingewilligd.

Dit jaar had de schaakklub een bijzondere attraktie nl. een simultaan wedstrijd. De Heer Jurriens uit Brummen bond de strijd aan met een verheugend groot aantal leden van onze klub. Ook enkele oud-leden waren weer eens present. Vooral de keurige winst van de Heer J. Jonker trok de aandacht. Het is spijtig dat de simultaan wedstrijd geen nieuwe leden heeft aan mogen brengen, terwijl de financiële lasten hoog zijn geweest.

De verslagen voor de pers werden dit jaar beter verzorgd dan vorige jaren, waarvoor wij de Heer G. Vogel onze dank zeggen. De schaakklub leefde zo meer na buiten, hetgeen de interesse meer heeft geprikkeld en op den duur tot voordeel zal trekken.

In het algemeen mogen we dus wel tevreden zijn, al is er geen reden tot uitbundige vreugde, maar wellicht zorgt 1959 voor een klimax.


Twello, 19-2 '59
Voorzitter, BH Velders
Pen/secr., S.A. BoogNoot: na het lezen van dit jaarverslag zou de reden van het en bloc opstappen van het bestuur in 1956 wel eens een heel andere reden kunnen hebben dan in de noot van de notulen van 14-6-1956 wordt gesuggereerd.

Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 28 november 2011.