Verslag penningmeester over 1958.

Voor een kleine vereniging is de financiele toestand altijd zorgwekkend, maar het hoeft niet hopeloos te zijn. Dit geldt ook voor onze schaakklub.

De verhoogde aktiviteit van de vereniging is mede oorzaak van het iets slechter worden van de geldmiddelen. Dit jaar heeft de kas geld opgenomen van de bank nl. f 78,-, zodat ons banksaldo nog f 150,- bedraagt.

Bijzonder typerend was de zeer geringe opbrengst van de kollekte bus voor aanschaf van twee nieuwe klokken nl. ruim f 8,00, hetgeen betekent dat per persoon 50 centen extra is gegeven. Moet hierin gezien worden een geringe belangstelling van de leden voor hun schaakklub, of wordt de penningmeester zonder medeleven aan zijn lot overgelaten? Het was zonder meer zéér teleurstellend.

Aan kontributie werd ruim f 260,- ontvangen. De penningmeester heeft met ongeveer f 370,- aan kapitaal gewerkt. Dat is een stijging ten opzichte van 1957 van bijna 40 %. (Het banksaldo is als stilliggend kapitaal niet meegerekend) Ondanks dit alles is het nieuwe kassaldo f 5,- lager.

Op de creditzijde vallen enkele rekeningen op, waarvan U een overzicht krijgt, zij het dan met enige ruwe afrondingen, terwille van de duidelijkheid.Ondanks een bijna lege collectebus werden de klokken wel aangeschaft!


De onkosten voor de bekerwedstrijd bedroeg f 20,- dit is 6%; voor schaakklokken f 60,- dit is 17%. Een grote post voor zijn soort is wel de simultaan wedstrijd, die ruim f 30,- heeft gekost, dit is 8%. Dit werd veroorzaakt door de meerdere advertenties, die geplaatst moesten worden, omdat de datum door familie omstandigheden van de Heer Jurriens moest worden veranderd.

Zeer grote posten zijn zoals altijd de verschuldigde kontributie aan de Osbo ruim f 120,-, dit is ruim 32% en de zaalhuur met verstrekte konsumpties ruim f 100,-, dit is bijna 30%.

Voor het komende jaar kan worden verwacht een verdere inkrimping van het kassaldo door de blijvende onkosten aan de beker en klub kompetitie en het ontvangen van andere verenigingen, mede door de Brummense Courant beker wedstrijden.

Een bijzondere tegenvaller is de kontributie verhoging van de Osbo. Die is nl. f 0,05 per maand voor ieder lid verhoogd, hetgeen inhoud bijna f 10,- over 1959.

Het kassaldo zal geschat met plm. f 20,- à f 30,- verder teruglopen. Daar ons banksaldo nog f 150,- bedraagt, durven wij 1959 wel aan en met deze zekerheid sluiten wij 1958 af.


Voorzitter 19/2 59

Pen/secr.
S. Boog.


Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 28 november 2011.