Jaarverslag 1959.

Het verslag is niet bepaald denderend het leden aantal is tot 13 afgenomen daarbij is ook het laatste juniorlid heengegaan. 1958 telde nog 16 leden + 1 junior leden die bedankt hebben zijn Boog ver Beek de Haan en v.d Hoeven.

de Opkomst op de club avonden zijn beneden het peil van de 2 voorafgaande jaren enkele leden waren om studie en werkzaamheden niet in staat de clubavonden te bezoeken. maar dit neemt niet weg dat de actieviteit toch iets minder is geworden.

Voor de Brummensche Courant beker was geen belangstelling. Ook is er deelgenomen aan een nederlaag wedstrijd te Beekbergen deelgenomen.


Noot: waarschijnlijk wilde de secr./penn. schrijven dat hieraan ook niet deelgenomen was.


de pers heeft van dit seizoen niet gewerkt dat is wel jammer men zou denken dat er in Twello geen schaakvereeniging meer bestaat vooral omdat er veel van buiten de gemeente in komen waar misschien ook schakers zijn en leden kunnen we maar al te goed gebruiken.

Voor de Osbo competitie is het niet erg gelukt maar als er eens voor het nieuw seizoen goed geoefent wordt zal dit zeker op zijn plaats komen.


De Voorz. BH Velders
secr:pen H Smit


Het is niet iedereen gegeven!Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 28 november 2011.