Jaarverslag 1961.

Het jaar 1961 heeft geen goede indruk gemaakt. Het ledental is teruggelopen tot 10. De belangstelling voor de clubavonden was ook zeer gering daar enkele leden met ziekte en studie te kampen hadden werd dit nog meer gedrukt.

Dit was zeer merkbaar bij de Osbo competitie waar geen enkel resultaat werd behaald. Men moest soms met 1 à 2 verliespunten de wedstrijd tegemoet.

Ook het jublieum moest komen te vervallen. Door te klein aantal leden was dit onmogelijk.

Het einde van het seizoen gaven zich nog 3 leden op en het aantal op 13 bracht. Dit geeft tenminste weer moed, anders zou het uittreden van de Osbo wel eens onvermijdelijk kunnen zijn.

Ook tot een clubcompetitie kon niet worden overgegaan, daar vele leden niet aanwezig konden zijn.

Om de clubavond te stimuleren werd deze van donderdag op maandag gezet.

Verdere bijzonderheden zijn niet te vermelden.Noot: dit verslag is niet ondertekend, in het handschrift wordt die van H. Smit herkend.

Hoofdletters en leestekens zijn de secretaris vreemd.

Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 14 december 2011.