Verslag Penningmeester over 1961.

Ondanks het kleine ledenaantal heeft de kas zich goed staande gehouden. Een kleine achteruitgang is te vermelden.

De middelen van inkomen bestaat uit contributie der leden en reiskostenvergoeding. De voornaamste posten der uitgaven: Osbo contributie, zaalhuren en correspondentie-benodigdheden.

De inkomsten zijn f 191,25, de uitgaven f 191,40. Het kassaldo is f 54,62. Banksaldo 1 Januari 1961 f 167,03. Hierin zijn de voornaamste punten weergegeven.Noot: dit financieelverslag is niet ondertekend, in het handschrift wordt die van H. Smit herkend.

Kas, credit klopt! f 254,77 - f 63,37 = f 191,40

Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 14 december 2011.