Notulen van de ledenvergadering
van de Twellose Schaakclub op
dinsdag 25 september 1973
in hotel de Kroon.

De voorzitter heet een twaalftal leden hartelijk welkom en speciaal de nieuwe leden de heren Bruinenberg en Onijs en de heer de Haas, die wegens ziekte een lange tijd niet aanwezig kon zijn op de clubavonden.

Aanwezig zijn de volgende leden: de heren Rusch, Bokdam, Muller, Noortman, Onijs, Bruinenberg, Egberts, Busch, van Dijk, Elfrink, de Haas, Dijkhuis.

Aan de orde:
Bestuursverkiezing. De huidige secr.penn. de heer van Dijk gaat binnenkort Twello verlaten. In zijn plaats wordt gekozen de heer G.J. Bokdam. Het wordt wenselijk geacht het bestuur uit drie leden te laten bestaan. Als derde lid wordt gekozen de heer P.H. Rusch.

Wedstrijdleiders: 1e achttal de heer J.E. Dijkhuis en jeugd-5tal de heer Rusch. Zoveel mogelijk zal de jeugdgroep bij toerbeurt worden opgevangen door de senior-leden. Deze groep speelt van 7 tot plm. 8 uur.

De onderlinge clubcompetitie komt in handen van de heer Bruinenberg.

Ook zal de mogelijkheid worden onderzocht de spelers, die niet of niet regelmatig in het 1e achttal spelen, onder te brengen in het micro-schaaktournooi in Apeldoorn. De heer Onijs belast zich hiermee.

Na deze vergadering wordt er nog even geschaakt, nadat de voorzitter de leden heeft bedankt voor de vlotte wijze waarop vergaderd kon worden.


secretaris, G.J. Bokdam             Dijkhuis, voorzitter


Henk Onijs.
Vanaf het eerste uur actief voor de club.
Foto dateert uit 1999!

Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 21 december 2011.