Notulen ledenvergadering
21 september 1976
Hotel de Kroon.

Aanwezig zijn de leden: Reijnders, Elfrink, Groothedde, H.P. Boesveld, Kamphuis, Onijs, Dijkhuis, C. Niessink, Rusch, Busch en Bokdam.

De voorzitter heet allen welkom.

Hierna volgt voorlezing van de notulen van de vorige vergadering (18-3-1975). De heer Onijs merkt op dat de heer Elfrink kampioen was van het seizoen 1974/1975 en niet de heer Egberts, hetgeen door Elfrink wordt bevestigd. De notulen worden verder akkoord verklaard.

De heer Elfrink stelt voor om ook voor de jeugd een (wissel) kampioensbeker beschikbaar te stellen, hetgeen aldus besloten werd.

Over de financiële resultaten en verhoging van de contributie zal 23 november 1976 worden vergaderd.

De voorzitter wijst op de achteruitgang in het aantal leden en de consequentie dat minder leden meer moeten opbrengen.

Onijs bespreekt de clubcompetitie 1975/1976. De competitie had goed gedraaid en er was een voldoende aantal wedstrijden gespeeld. Nr 1 en kampioen werd de heer Elfrink, 2 de heer Onijs, 3 Dijkhuis. Geprobeerd zal worden om 23-11-1976 de beker uit te reiken.


Ook voor de jeugd een beker!
Hierna volgt de heer Busch met een verslag van de jeugdcompetitie. Hij vraagt of de voorzitter (Dijkhuis) naar de vergadering in Apeldoorn is geweest i.v.m. de competitieindeling vd OSBO het volgende seizoen. Dit blijkt niet het geval te zijn. Rheden, Voorst, Eerbeek en Brummen hebben zich teruggetrokken uit de OSBO competitie om een onderlinge competitie te spelen ivm de reisafstanden. Ze hebben Twello ook gevraagd om dit te doen. Besloten werd om dit niet te doen om de OSBO niet af te vallen vlak voor de competitie nu de indeling rond is. De jeugd blijft dus OSBO competitie spelen in het seizoen 1976/1977.

Graag wilde Busch wat meer instruktie voor de jeugdleden. Bekeken zal worden of de senioren eens kunnen inspringen. Hij geeft zelf verder simultaan, gongwedstrijden, snelschaken en instruktie. De eigen Competitie is gunstig verlopen (Robberts was de beste). De OSBO competitie 1975/1976 leverde een plaats in de middenmoot op (zie resultaten). Busch wordt door de voorzitter namens de andere leden bedankt voor diens activiteiten.

De voorzitter vermeldt verder het goede resultaat bij het MICRO toernooi 1975/1976 in Apeldoorn waar ons viertal poulekampioen werd. De senioren competitie 1975/1976 was zeer slecht. Resultaat 7e dus een na laatste.

De heer Rusch en Dijkhuis werden verder bij acclamatie herkozen voor 2 jaar in het bestuur als jeugdleider en voorzitter.

In de rondvraag werden voor de kascommissie aangewezen Kamphuis en Busch. (verslag 23-11-1976). Na de sluiting werd er nog geschaakt.


De voorzitter, J.E. Dijkhuis

De sekretaris, G.J. Bokdam.


Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 21 december 2011.