Notulen van de ledenvergadering van de Twellose Schaakclub op
26 juni 1979
in Hotel de Kroon

1) De voorzitter, de heer Rusch, opent de vergadering met een kort welkomstwoord.

2) De notulen worden gelezen en vastgesteld

3) De kas en de boeken zijn door de kascommissie bestaande uit de heren Reijnders en Kamphuis jr. gecontroleerd en akkoord bevonden.

4) In verband met de nieuwe verenigingsrechten werd, na breedvoerig te zijn besproken, besloten onze club niet te melden bij de Kamer van Koophandel. Alles blijft dus bij het oude. Men acht het niet nodig voor onze kleine club.

5) M.i.v. het speelseizoen wordt voor de OSBO met 6-tallen gespeeld. Dit wordt toegejuicht door clubs zoals de onze, waar het soms moeilijk is om 8-tallen bij elkaar te krijgen.

Dit geeft eveneens problemen bij het Korenmolentoernooi in Eerbeek, waar nog bij komt, dat gespeeld wordt op een donderdagavond. Besloten wordt om toch nog weer mee te doen evenals met het Micro-toernooi in Apeldoorn. Dit heeft het voordeel, dat slechts met 4-tallen wordt gespeeld.

Kampioen van de club in het seizoen 1978/1979 is de heer B.J. Elfrink, gevolgd door de heer Niessink als tweede en de heer Onijs als derde.

De rondvraag levert weinig op. De heer Reijnders vraagt nog of het mogelijk is met elkaar openingen te bestuderen. Dit blijkt in de praktijk vaak moeilijkheden te geven. Het loopt meestal uit op een partij. De heer Elfrink raadt aan een boekje te kopen en door zelfstudie zich dit eigen te maken.

De voorzitter sluit deze korte leden vergadering.

Voorz.
P.H. Rusch

secr.
J.E. Dijkhuis


Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 21 december 2011.