Verslag van de Twellose Schaakclub over
de jaren 1979 en 1980

Voor de Twellose Schaakclub zijn deze jaren rustig verlopen. Er werd op alle dinsdagen (uitgezonderd de vakantiemaanden) geschaakt in onderling-competitieverband, alsmede ook in de OSBO. In beide jaren werd eveneens deelgenomen aan het schaaktournooi (het Korenmolentournooi) in Eerbeek en in 1979 aan het Microtournooi in Apeldoorn. De wedstrijdleider zal u ongetwijfeld hierover meer kunnen vertellen.

De clubgeest is aller plezierigst. Naast fanatiek geweld bij de wedstrijden zijn er ook veel vrolijke noten. Het is gewoon goed toeven in de club.

In de samenstelling van het bestuur kwam geen wijziging. Het bestuur heeft het nu ook niet bepaald moeilijk gehad. Slechts een enkele keer zijn wij officieel bij elkaar geweest. Ook de noodzaak van frequente ledenvergaderingen was niet aanwezig.

Speciale aandacht wil ik vragen voor de afdeling jeugd. Mede veroorzaakt door het schoolschaken en de schaaklessen op de lagere school is er een enorme explosie van jeugdleden geweest. Zij schaakt van 7-8 en worden begeleid en onderwezen door de heren Elfrink en Rusch (zo nu en dan vervangen door andere). Ze doen dit op fantastische wijze. Zowel in 1979 als in 1980 zijn er examnen gehouden voor het pionnen-, toren- en koningdiploma. Voor het pionnendiploma zijn 10 geslaagden, voor het torendiploma 6 en één voor het koningsdiploma. Een goed resultaat.

Het aantal seniorenleden baart zorgen, doch nu blijkt een vooruitgang aanwezig.
Op 1 januari 1979 waren er 1411 seniorleden en 1416 jeugdleden.
Op 1 januari 1980 waren er 11 seniorleden en 12 jeugdleden.
Op 1 januari 1981 waren er 11 seniorleden en 16 jeugdleden.


Schoolschaken nam grote vlucht! (foto 2004)
Met de Voorster Schaakclub werden zowel in 1979 als in 1980 weer schoolschaakwedstrijden georganiseerd. Ook deze toernooien werden een grandioos succes. In 1980 is door de clubs een wisselbeker beschikbaar gesteld. De o.l. school Wilp-dorp zal deze beker in 1981 moeten verdedigen.

Het zal niet onmogelijk zijn dat ik iets heb vergeten, doch ik wil met de opsomming van deze feiten volstaan.


Dijkhuis, 26/1 1981


Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 11 januari 2012.