stap terug
terug

Twello, 29 januari 1985.

Verslag van de wedstrijdleider seizoen '83/'84

Interne kompetitie.
Het seizoen '83/'84 heeft zich gekenmerkt door een gewijzigde opzet van de interne kompetitie. In tegenstelling tot andere jaren is dit seizoen gekozen voor een opzet waarbij het seizoen feitelijk in tweeën is gehakt. Tot de kerstdagen is gespeeld in twee willekeurige groepen, waarna in het vervolg van het seizoen de sterksten en de iets minder sterken van deze groepen, elkaar sportief hebben ontmoet in resp. een winnaars- en een verliezerspoule.
E.e.a. heeft in de volgende eindstand geresulteerd:

  Winnaarspoule            Verliezerspoule
1. Lemmerman   6 pnt       1. Beerssen   100%
2. Knegjens    5.5        2. Stegeman
3. Hoogeboom   5.5        3. v. Asselt
4. J.E. Dijkhuis           4. E. Dijkhuis
5. Slot               5. Kamphuis Sr.
6. Busch               6. v. Geelen
7. Rusch               7. v.d. Waal
8. Onijs               8. v. Swam
                   9. Smeenk
                  10. v. Klaarbergen
Clubkampioen derhalve; Lemmerman.


stap terug
terug

Bij de evaluatie van de interne kompetitie aan het eind van het seizoen zijn de leden tot de conclusie gekomen dat de gewijzigde kompetitie-opzet tot onbevredigende resultaten kan leiden. Tevens is gebleken dat het seizoen moeilijk was af te ronden, aangezien de opkomst niet altijd optimaal was.
In overleg met de leden is besloten, dat voor het seizoen '84/'85 weer één grote interne kompetitie zal worden gedraaid, zij het dat deze strakker zal worden gereglementeerd.
Ondanks de kritische noot in dit verslag, wil ik bovenal opmerken dat er ook in dit seizoen met erg veel enthousiasme is gestreden om de hoogste eer.

Enige opmerkingen t.a.v. het lopende seizoen 1984/'85.
We zijn nu halverwege het nieuwe seizoen van de interne kompetitie. Mijn indruk is dat die tot nog toe vrij goed verloopt. Op het publicatiebord heb ik de tussenstand per 22/1/85 gehangen (tevens bijlage van dit verslag). Eenieder die thans nog geen negen wedstrijden heeft gespeeld verzoek ik zijn uiterste best te doen om enige inhaalwedstrijden te spelen. Met name in weken dat er geen wedstrijden voor de interne kompetitie zijn gepland, te denken valt aan de weken waarin de wedstrijden voor de OSBO worden gespeeld, alsmede op de roostervrije clubavonden, dienen deze avonden zoveel mogelijk benut te worden voor inhaalwedstrijden. Ik hoop hier op zoveel mogelijk eigen initiatief van de leden.


stap terug
terug

Externe kompetitie seizoen '83/'84.
Dit seizoen is voor het eerst sinds jaren deelgenomen met twee teams aan de OSBO kompetitie. Het eerste team dat uitkwam in de derde klasse, is met succes het degradatiespook de baas gebleven, ten koste van aartsrivaal Voorst.
Het debuterende tweede team dat uitkwam in de vierde klasse, heeft zich uitstekend van haar taak gekweten en is uiteindelijk als goede middenmoter geëindigd. Dit team behoorde halverwege de kompetitie zelfs tot de kanshebbers op promotie.
Zonder iemand tekort te willen doen, wil ik met name de heer J.E. Dijkhuis noemen, die in dit seizoen, uitkomend voor het tweede team en enige malen fungerend als invaller van het eerste team, als enige van de vereniging een honderd procent score behaalde. Tevens wil ik noemen Hans Beerssen met een score van 6 uit 7.

Lopend seizoen OSBO kompetitie '84/'85.
Aangezien we aan het begin van het seizoen geconfronteerd werden met het bedanken van een viertal leden, hebben wij ons genoodzaakt gezien, om 1 team uit de OSBO kompetitie terug te trekken.
Tot mijn spijt gaat het niet goed met het nog resterende team. Met één overwinning en drie verliespartijen zijn we in de onderste regionen van onze poule aangeland. Met een uiterste krachtsinspanning zal getracht moeten worden om ons alsnog in de derde klasse te handhaven. Alleen winst in de laatste tweedrie wedstrijden kan ons voor degradatie behoeden.

Ik hoop en verwacht voor het vervolg van het lopende seizoen '84/'85, zowel voor de interne als voor de externe kompetitie veel sportief schaakplezier, een hoge opkomst en resultaten die boven verwachting zullen zijn.


W.Slot


stap terug
terug

Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 11 januari 2012.