Jaarverslag van de secretaris van de
Twellose Schaakclub
over 1985.
- - -

Bestuur: In het verslag-jaar kwam geen verandering in de samenstelling van het bestuur. Het bestuur bestaat uit:
P. Rusch, voorzitter,
J.E. Dijkhuis, secr.-penningm.,
H.J. Onijs, alg. adj.

Leden: Op 1 januari 1985 bedroeg het aantal leden: 38 waarvan
              21 senior-leden en 17 jeugdleden
       Nieuwe leden  3 senior-leden en 0 jeugdleden
              --         --
              24 senior-leden en 17 jeugdleden
     Vertrek/bedanken  5 senior-leden en 6 jeugdleden
              --         --
Op 1 januari 1986 bedraagt 
       het ledental 19 senior-leden en 11 jeugdleden
              --------------------------------
              Totaal dus 30 leden, incl.
              ons ere-lid Elfrink

Dit zou een van de klokken kunnen zijn,
een foto werd in het archief niet gevonden!
Korenmolentournooi Eerbeek
Op 9, 23 mei en 5 september 1985 werd weer deelgenomen aan dit tournooi. Het is een leuk tournooi. Het resultaat was dit jaar niet denderend.
Rheden - Twello 6-2; Twello - Eerbeek 0-8; Twello - VDS 3½-4½; Twello - Eefde 4½-3½; Eefde - Twello 2½-5½; en Twello - Doesburg 2-6.

Ook is deelgenomen aan het Micro-tournooi met 2 teams.

Aan de externe OSBO-competitie werd eveneens met 2 teams deelgenomen. Het tweede team promoveert naar de 3e klasse.

Clubkampioen 1984-1985 werd J.A. Knegjens.

Tijdens de Twellose klompenweek gaf de club weer acte de présence met o.a. straatschaak. Dit jaar leverde het geen nieuwe leden op, althans direct.

Op 12 december 1985 bestond onze club 50 jaar. Besloten werd -mede vanwege de kosten- dit feest in eigen kring te vieren met daarbij de dames van de spelers.

Op 12 februari 1985 werden door de heren Kemper en de Backer van de Verz. Mij. Levob twee schaakklokken uitgereikt wegens deelneming van de jeugd met de heer van Asselt aan promoting van dit bedrijf. Tevens werden aan de jeugdleden J. Viester en J. Beekhuis en aan de jeugdleider van Asselt een foto uitgereikt.


Twello, 2 januari 1986.

De secretaris, J.E. Dijkhuis


Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 25 januari 2012.