Jaarverslag van de secretaris van de
Twellose Schaakclub
over 1986
- - -

Bestuur: In het verslag-jaar kwam geen verandering in de samenstelling van het bestuur. Het bestuur bestaat uit:
P. Rusch, voorzitter,
J.E. Dijkhuis, secr.-penningm.,
H.J. Onijs, alg. adj.

Leden: Op 1 januari 1986 bedroeg het aantal leden: 30 waarvan
              19 senior-leden en 11 jeugdleden
          Bedankt  1 senior-lid  en 9 jeugdleden
              --         --
              18 senior-leden en 2 jeugdleden
       Nieuwe leden  2 senior-leden en 0 jeugdleden
              --         --
Op 1 januari 1987 bedraagt 
     het ledental dus 20 senior-leden en 2 jeugdleden
                  totaal dus 22 leden incl.
                     ons ere-lid Elfrink

De jeugdafdeling werd opgeheven!
OSBO-competitie 1985/1986 en 1986/1987
In 1985/1986 werd met 2 teams deelgenomen. Het resultaat was dat het 2e team promoveerde naar de 3e klasse. Het eerste team handhaafde zich goed.

In 1986/1987 wordt deelgenomen met één achttal. Naar het zich laat aanzien zal het achttal zich niet in de 3e klasse kunnen handhaven. Eén euvel is m.i. dat bij het spelen van wedstrijden op een andere avond dan de dinsdag niet altijd het sterkste kan worden opgesteld.

Korenmolentournooi.
Dit tournooi werd in tegenstelling tot andere jaren op één dag gehouden nl. op een zaterdag. Dit inverband met het 50-jarig bestaan van de Eerbeekse Schaakclub. Het was weer een gezellige dag, waarbij geen daverende resultaten door de individuele leden zijn behaald.

Micro-tournooi. In het seizoen 1985/1986 werd met 2 teams deelgenomen en in het seizoen 1986/1987 wordt met één team deelgenomen met wisselend succes. Ook hier het probleem om voor een team van 4 personen voldoende mensen te krijgen.

Clubkampioen.
In het schaakseizoen 1985/1986 werd E. Dijkhuis clubkampioen.

Jeugdafdeling.
In 1986 is per 1 juli de jeugdafdeling opgeheven. Het werd voor de twee leiders t.w. de heren Rusch en van Asselt een te zware opgave. Sinds een groot aantal jaren hebben zij dit met veel enthousiasme gedaan. Slechts één jeugdlid is gebleven, t.w. Marcel Stassen. Clubkampioen bij de jeugd werd opnieuw Quilermo Pol. Ook werden in 1986 weer examens afgenomen en wel voor het koningsdiploma. Geslaagd zijn Jolande Rietbergen, Jeanet Beekhuis, Aimé d'Hert, Henk Buunk en Wilbert Kolkman.

Feest.
In februari 1986 hebben wij, met onze dames, in alle bescheidenheid ons 50-jarig bestaan gevierd. Het was een spelletjes-avond met een drankje en een hapje. Het was al met al een aangenaam gebeuren. Ook met de jeugdafdeling is op een zaterdagmorgen een spelletjesmorgen gedaan. Ook de jeugd werd daarbij getrakteerd.

Al met al kunnen wij toch wel op een goed jaar terugzien, waarbij vooral de nadruk kan worden gelegd op de sportiviteit en de gezelligheid binnen onze club.


Twello, 16 maart 1987.

De secretaris, J.E. Dijkhuis


Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 25 januari 2012.