Jaarverslag 1987
- - -

Gedurende het verslag jaar was het bestuur als volgt samengesteld:
P. Rusch, voorzitter
J.E. Dijkhuis, secretaris/penningmeester
H.J. Onijs, lid (herkozen in 1987)

Commissaris materiaal: E. Dijkhuis

Wedstrijdleider interne competitie: A.H. van Geelen
Wedstrijdleider externe competitie: W. Slot

Ledenbestand: per 1 januari 1987 was het ledental 21 (w.o. één ere-lid)
       Bedankt als lid in 1987        6
                          ---
                    Blijft   15
       Toegetreden als lid in 1987      6
                          ---
       Per 1 januari 1988 was het ledental 21 (w.o. één ere-lid)
                          ===

In 1987 deden Victor en Nardy Taverne hun intrede! (foto 2008)
Externe competitie 1986/1987:
De schaakclub nam met één team deel aan de O.S.B.O.-competitie in de 3e klasse. Helaas kon ze zich niet handhaven en degradeerde ze weer naar de 4e klasse.

Externe competitie 1987/1988:
De schaakclub neemt met 2 teams deel in de 4e klasse van de O.S.B.O.-competitie. Beide teams draaien redelijk mee. Promotie is niet uitgesloten.

Micro-tournooi 1986/1987: Leider van dit tournooi is E. Dijkhuis. Na degradatie in 1987 draaien we weer goed mee.

Club-lokaliteit:
In de loop van 1987 heeft de club afscheid genomen van de vorige eigenaresse mw. T. Huisman. Het bestuur heeft haar ter gelegenheid daarvan een plant aangeboden. De huidige eigenaar is dhr. V. Taverne.

Interne competitie 1986/1987:
Deze competitie is zoals altijd zeer spannend. Clubkampioen werd deze keer A.F.A. Lemmerman. In september 1987 werd hem de wisselbeker uitgereikt.

- - - - - - -

Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 25 januari 2012.