Jaarverslag over het verenigingsjaar 1988.
Twellose Schaakclub
- - - - -

Bestuur: In het verslagjaar kwam in de samenstelling van het bestuur geen verandering.
Voorzitter: P.H. Rusch
Secretaris/Penningmeester: J.E. Dijkhuis
Alg. adj.: H.J. Onijs

Commissaris materiaal: E. Dijkhuis

Wedstrijdleider interne competitie: A.H. van Geelen
Wedstrijdleider externe competitie: tot 1 september 1988: W. Slot
                                                        vanaf 1 september 1988: A.F.A. Lemmerman

Ledenbestand: per 1 januari 1988 was het ledental 21 (w.o. één ere-lid)
       Bedankt als lid in 1988        2
                          ---
                    Blijft   19
       Toegetreden als lid          3
                          ---
       Per 1 januari 1989 was het ledental 22 (w.o. één ere-lid)
                          ===

Schoolschaak werd een terugkerend evenement! (foto 2004)
Externe competitie 1987/1988 - 4e klasse:
De schaakclub nam met 2 teams deel aan de O.S.B.O.-competitie. Beide teams werden in hun afdeling "tweede". De te spelen promotie-wedstrijden leverde voor beide helaas geen promotie op.

Interne competitie 1987/1988:
Clubkampioen werd E. Dijkhuis. In september 1988 werd hem de wisselbeker uitgereikt.

Micro-tournooi 1987/1988: Aan dit tournooi in Apeldoorn werd door één team deelgenomen en met succes. Het team promoveerde naar de afdeling C. Dit tournooi is voor 1988/1989 niet doorgegaan i.v.m. privé-omstandigheden van de grote animator de heer Diekman.

Club-lokaliteit:
De heer V. Taverne heeft de zaak van mw. Huisman overgenomen en heeft in 1988 het hotel - thans Hotel "Taverne" - officieel geopend. Het bestuur heeft acte de présence gegeven.

Schoolschaak:
Nog steeds organiseert de O.S.B.O. schaaktournooien voor de basisscholen. Na een afwezigheid van een aantal jaren heeft de Voorster en Twellose Schaakclub de draad weer opgenomen. Het tournooi is op 21 jan. 1989 gehouden. Een zestal scholen hebben deelgenomen. Winnaar werd de Martinusschool in Twello


Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 8 februari 2012.