Verslag dagelijksbestuursvergadering
16 maart 1989 ten huize van Rusch.

Aanwezig: Rusch, van Geelen, Onijs, Ton Lemmerman en Jan Dijkhuis.

Agenda voor 18 april a.s. wordt vastgesteld.

Naar aanleiding daarvan:
a. Rusch en Dijkhuis gaan inventarisatie maken van de bezittingen.

b. t.a.v. ons clublokaal zal een gesprek plaatsvinden met dhr. Taverne. Graag willen we van te voren weten, wanneer de zaal niet beschikbaar is. De leden vragen of er overwegende bezwaren bestaan, wanneer we vaak moeten verhuizen naar het café-gedeelte. Door de grote tafel is het podium in feite niet bruikbaar. Ook huur betalen wanneer we in het café schaken? Verhuizen naar een ander gelegenheid, meerkosten plm. f.400,- per jaar. De contributie dan te verhogen met plm. f.2,- p.m.

c. In het vervolg voor de d.b.-vergadering ook de comm.mat. B. Dijkhuis uitnodigen.

d. Samenstelling teams OSBO. Naast de ranglijst, ook mee laten spelen de volgorde van de lopende clubcompetitie? Informeren of het mogelijk is spelers terug te plaatsen uit het 1e naar het 2e team. Dit geldt voor de opgave van de OSBO-comp.

e. Dijkhuis gaat akkoord met kandidaatstelling als bestuurslid. Een splitsing van de functies is misschien wenselijk.

f. Interne competitie. Niet echt problematisch momenteel. Misschien bij evt. promotiewedstrijden.


Bestuur in voor gezellige avond met partners!
g. Externe competitie. De mogelijkheid van directe promotie zit er nog steeds in. Bij geen promotie doorgaan met 2 teams in de OSBO. Bij promotie 1e team bestaat het team uit 8 spelers. Diverse spelers zijn voor de OSBO-comp. helemaal niet beschikbaar; i.v.m. ploegendienst gedeeltelijk; een aantal alleen op eigen speelavond of spelen geen uitwedstrijden. Bij veel afzeggingen in dat geval 1 team in de OSBO. Getracht wordt ook wat vriendschappelijke wedstrijden te spelen, ook ter overbrugging in de maanden mei en juni, wanneer veel leden uitgespeeld zijn.

h. Met Stegeman bespreken de public relations.

i. Kascomm. - Ton Lemmerman en Marcel Stassen uitnodigen.

j. Bij evt. instroom jeugdigen is oud-lid J. Busch beschikbaar voor het geven van les.

k. Een klok - toezegging ledenverg. mei 88 - is er gekomen. Een aantal klokken is gerepareerd.

l. Gezellige avond met de partners?


De secr.
D.


Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 8 februari 2012.