Verslag jaarvergadering Twellose Schaakclub,
d.d. 13 februari 2001 in Hotel Taverne

uit de ledenvergadering van 13 februari 2001
Dick Stevens is benoemd tot vijfde bestuurslid.
uit de ledenvergadering van 13 februari 2001
Roken: Tot 21.30 uur wordt er niet gerookt in de speelzaal. Het podium van de speelzaal is voortaan rookvrij.
uit de ledenvergadering van 13 februari 2001
De vergadering heeft ingestemd met het voorstel van de penningmeester om het boekjaar van september tot september te laten lopen.
uit de ledenvergadering van 13 februari 2001
De jaarplanning zal ook in het clubblad worden vermeld.
uit de ledenvergadering van 13 februari 2001
De heren Rien van Hattum, Tiedo Klarenbeek en Henk Casteel vormen de P.R.-commissie.
uit de ledenvergadering van 13 februari 2001
In de kascommissie vervangt Gerard Hazelaar Dick Stevens.

Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 29 juni 2017.