Verslag ledenvergadering Twellose Schaakclub,
d.d. 26 februari 2002 in Hotel Taverne

uit de ledenvergadering van 26 februari 2002 * Degene die zijn notitieboekje vergeten is wordt verzocht een notitieblaadje uit de kast te nemen en NIET een nieuw boekje.
* De kascommissie heeft de penningmeester decharge verleend. Gerard Hazelaar en Kees Kuijk vormen nog een jaar samen de kascommissie.
* De middenstand zal worden benaderd voor een advertentie op deze website.
* Gezien de hoge kosten staan we dit jaar niet met een stand op het Klompenfeest. Rien en Kees zullen hierover een artikel schrijven in Voorster Nieuws.
* Er wordt een poging ondernomen een jeugdteam in de OSBO te laten spelen.
* Er zijn plannen om een schaaktoernooi te organiseren voor huis- en clubschakers.
* Lees hier de opzet van de externe competitie.
* Joop Groenenberg gaat de P.R. richting Voorster Nieuws coordineren.
* Het schaakseizoen zal bestaan uit: 2x 12 ronden intern, 4x Taverne Beker, 1x Jan Dijkhuis Bokaal, 7x OSBO en 2 ledenvergaderingen.


Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 29 juni 2017.