Verslag ledenvergadering Twellose Schaakclub,
d.d. 2 september 2003 in Hotel Taverne

kort verslag ledenvergadering 2 september 2003 Het Rapidschaaktoernooi van Voorst wordt gehouden op 15 september a.s. De deelnemende teams van 4 personen worden in de vergadering genoteerd.

Overdag zijn er niet voldoende docenten voor de 5 Stappen voor de jeugd. Rien en Piet zullen op de donderdagmiddag Stap 1 en 2 blijven verzorgen in Het A.O.C. De leden van de T.S.C. zullen Stap 3, 4 en 5 gaan begeleiden op de dinsdagavond vanaf 19.00 uur.

De stand op het Klompenfeest staat dit weekend ongeveer op dezelfde plek als vorig jaar. De indeling van de bezetting wordt in de vergadering gemaakt.

Er komt een pikbord waarop externe toernooien worden aangekondigd.

De indeling van de OSBO-teams wordt bekend gemaakt. Er zijn enkele nieuwe OSBO-regels. Kees zal dit nazien.
De regeling van de interne competitie wordt ook enigszins gewijzigd. Zie hiervoor een speciaal artikel in het clubblad onder het kopje: 2 sep. Regeling.

Dick Stevens wordt benoemd tot vice-voorzitter.

De contributie wordt per 1 januari EUR 81,- voor senioren en EUR 40,- voor junioren.

Van het jaarlijkse uitje van de "schaakvrouwen" wordt 1 activiteit bekostigd door de vereniging.

Het voorstel om tot 23.00 uur niet te roken wordt afgewezen. Het blijft tot 21.30 uur niet roken. Indien er dan nog jeugd aanwezig is, wordt er niet gerookt zolang er nog jeugd aanwezig is.


Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 29 juni 2017.