Voorwoord
Bij de OSBO stond tot 2012 als oprichtingsdatum van de Twellose Schaakclub 8-12-1935 genoteerd. Deze datum werd ook bij jubilea gebruikt en stond 10 jaar lang op de website. Toen ik voor het eerst het archief inzag en in een schriftje de notulen van de oprichtingsvergadering uit 1935 tegenkwam, trof ik als eerste regel aan: Twello, 18-12-'35.

Enige verwarring ontstond doordat de acht van achttien met een rood potlood was veranderd in een twee. Was 18-12 een verschrijving geweest van de notulist en had hij dat later veranderd in 12-12 of had het een andere betekenis?

In de notulen staat te lezen dat men de donderdag als speelavond koos. Logisch zou dan zijn dat de oprichtingsvergadering ook op een donderdag gehouden zou zijn. 12 december 1935 was een donderdag, terwijl 18 december op een woensdag viel.

Aannemelijk is dus dat 18 december een schrijffout was en donderdag 12 december de oprichtingsdatum. Maar ... waarom zei de toenmalige nieuwbakken voorzitter bij het sluiten van de vergadering dan: "... tot Vrijdag 20 December" en niet: "... tot volgende week Donderdag 19 December"?

In de notulen van 1940 sprak men over de viering van het 1e lustrum op 12 december 1940 en in 1948 sprak men over het 12½-jarig bestaan op 12 juni. Verwarring ontstond opnieuw als in de tachtiger jaren van de 20e eeuw plotseling 8 december als oprichtingsdatum opduikt. Deze datum werd dus ten onrechte gebruikt bij het 60- en 75-jarig bestaan van de vereniging. De juiste oprichtingsdatum is 12 december 1935.

Ik wens u veel leesplezier in de oude notulen, denk er een Polygoon-journaal-stem bij en het nostalgisch plaatje is compleet.


Henk Casteel
Twello, september 2011
geüpdatet januari 2012.

ps. Deze menukeuze is nog in bewerking. Er zullen regelmatig oude notulen worden toegevoegd.