Profilering
(een toelichting op agendapunt ‘9. Digitale Clubblad’ in de ledenvergadering van 30 aug. 2016)

Een clubblad is voor en door de leden. Dat was een gevleugelde uitdrukking voor de papieren clubbladen, maar in onbruik geraakt bij de digitalisering., Veel schaak- en sportclubsites hebben geen eens een clubblad meer. Maar wij hebben in het hoofdmenu een clubblad, moeten we dus wat van maken.

Henk maakte al bijna tien jaar geleden een opmaak, die m.i. nog steeds de mooiste is in vergelijking met sites van grotere clubs. Prettige kleuren en goede indelingen, prima foto-weergaves, nette diagrammen. Maar ik mis variatie in bijdragen en vooral in bijdragers. Bladeren door negen aaneengesloten stukken in het clubblad kun je soms niet meer dan twee scribenten tegen.

Het wordt egotripperij als dit duo alles beschrijft wat op onze club gebeurt.

Teveel blijft onbekend. Ik beperk me tot een enkel, voorbeeld. Dat een viervoudige ontwikkeling maar voor een kwart is beschreven vind ik in profilering een misser. Dat onze club na een half decennium zonder of met minimale initiatieven voor jeugd opeens vier acties onderneemt om jong grut te interesseren voor onze denksport, is toch geweldig! Ik preciseer:
1. Schaakles Nijbroek
2. Schaakles Wilp
3. Naschools jeugdschaakclubje Wilp
4. Wervingsactie Twello.

Het eerste heb ik in twee stukkies beschreven. Inclusief erkenning van onvoldoende succes, dat vind ik zo’n geval de beste profilering: de club probeerde tenminste iets.

‘Twello’ haalde nooit de clubbladkolommen. Wat is makkelijker dan met de Iphone een plaatje maken van een schakend jochie en/of meissie, naar Henk mailen met het bijschrift ,,Deelname aan Twellose Jeugsportdag leverde niet op wat we hoopten, maar vijf kids hadden veel plezier. We beraden ons hoe we dat volgend jaar beter aanpakken.’’ Met wellicht nog een paar citaatjes van deelnemertjes en een lollige stelling, ook met de smartphone.

Over Wilp valt heel veel meer te beschrijven en te publiceren in de TSC-site, afijn, laat Rien dinsdag maar meer vertellen. Ik weet nog te weinig, maar vooral het naschoolse schaakgroepje vind ik boeiend. Jammer dus dat we dat ook niet konden lezen.

Het valt bijvoorbeeld nog te bediscussiëren of initiatieven primair van leden of van Casteel/Bons moeten komen. Nou, laten we daarover maar in de ledenvergadering praten, waarbij ik niet kan nalaten af te sluiten met een citaatje van Jorik: ,, Vanwege de stilte in het digitale clubblad ….’’

Precies vier weken na het laatste teamverslag.
Tot dinsdag,

Gerard Bons


stap terug
terug