Nieuws

pagina 1/2
stap terug volgende pagina
Ledenvergadering d.d. 27 augustus 2002

* Voorzitter Rien van Hattum deelt mee, dat hij het secretariaat van Eddy Sander overneemt, omdat Eddy geen PC en e-mail heeft.
Eddy blijft wel bestuurslid.
* Ditty Schaftenaar en Henk Casteel stoppen met de jeugdopleidingen resp. Stap 1 en Stap 4. Gegadigden kunnen zich aanmelden bij Piet Rusch of Rien van Hattum.
De start van de jeugdopleidingen seizoen 2002/2003 staat gepland op 26 september a.s.
* Bas van Roosmalen speelt zaterdag 7 september simultaan op de Klompenweek. De inleg is 1 euro, bij winst krijgt men 5 euro terug. De simultaan wordt gesponsord door Machinehandel Overmars.
De stand moet worden vergroot. Rien regelt schragen, die nadien bij Jan Bron op zolder mogen staan. Tiedo Klarenbeek zal voor de verlichting zorgdragen.
Op vrijdag en zondag kunnen niet-leden 3 maanden gratis lidmaatschap winnen bij remise tegen - en een halfjaar gratis lidmaatschap bij winst op een clublid.
* De indeling van de teams "extern" wordt ter plekke gemaakt en zal worden doorgegeven aan de Bond.